تخصص ما

ما خدمات عالی ارائه می دهیم

ما اصل پزشکی خانوادگی را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک خانواده اکثر درخواست های پزشکی را بر عهده خواهد داشت ، با متخصصانی که فقط در صورت لزوم درگیر آن هستند.

قلب و عروق

غدد

فیزیوتراپی

جراحی عمومی

مغزو اعصاب

چشم پزشکی

برای معاینه به دکتر احتیاج دارید؟ خواستار خدمات اورژانس شوید!

021-42383