مهارت های ما

شما می توانید به متخصصان کلینیک یاس اعتماد کنید

تومور شناسی
87 %
زنان و زایمان
65 %
توانبخشی
92 %
تیم ما

آشنایی با پزشکان مجموعه

پیتر موریس

جراح غدد درون ریز
کار از سال 1366
بیوگرافی سامانتا در انگلیس متولد شد ، اولین زنانی بود که در آمریکا مدرک پزشکی دریافت کرد و

کریستین استد

متخصص داخلی ، انکولوژیست
کار از سال 1376
بیوگرافی سامانتا در انگلیس متولد شد ، اولین زنانی بود که در آمریکا مدرک پزشکی دریافت کرد و

نیکولاس اسپارکس

متخصص داخلی ، دانتیست
کار از سال 1386
بیوگرافی سامانتا در انگلیس متولد شد ، اولین زنانی بود که در آمریکا مدرک پزشکی دریافت کرد و

مورگان فریمن

غدد درون ریز
کار از سال 1396
بیوگرافی سامانتا در انگلیس متولد شد ، اولین زنانی بود که در آمریکا مدرک پزشکی دریافت کرد و

هری پترسون

متخصص داخلی ، جراح ارتوپدی
کار از سال 1369
بیوگرافی سامانتا در انگلیس متولد شد ، اولین زنانی بود که در آمریکا مدرک پزشکی دریافت کرد و

نورمن کالینز

جراح ، متخصص قلب
کار از سال 1366
بیوگرافی سامانتا در انگلیس متولد شد ، اولین زنانی بود که در آمریکا مدرک پزشکی دریافت کرد و

اوستین گرین

متخصص داخلی ، پزشک اورژانس
کار از سال 1386
بیوگرافی سامانتا در انگلیس متولد شد ، اولین زنانی بود که در آمریکا مدرک پزشکی دریافت کرد و

سامانتا کرین

متخصص داخلی ، پزشک عمومی
کار از سال 1396
بیوگرافی سامانتا در انگلیس متولد شد ، اولین زنانی بود که در آمریکا مدرک پزشکی دریافت کرد و

دریافت نوبت آنلاین تماس با 02142383